Ευριπίδη, ΜΗΔΕΙΑ: 17, 18, 19/10 ΙΕΤΜ Αthens & Bios basement από 28/10
MEDEA by Euripides: 17, 18, 19/10 ΙΕΤΜ Αthens & Bios basement opening: 28/10

PRESS HERE TO VIEW MEDEA'S TRAILER.​

 
ΣΥΝ ΔΡόΜοΣ
SYN DRoMoS Theatre Co.
SYNDROMOS ΣΥΝΔΡΟΜΟΣ